Komerční spisovna – spisová služba - skartace Tachov
ÚČETNICTVÍ
TACHOV

Váš partner
pro účetnictví >>

Zaujala Vás naše nabídka,
nebo potřebujete odbornou
radu?

Konaktujte nás

+420 602 444 802
další kontaktní údaje>>
home > komerční spisovna

Naše komerční spisovna

Předmětem činnosti spisovny – archivu je sběr, uchovávání a odborná péče o dokumenty, spisy a jiné písemnosti společností a podnikatelů provozujících aktivně svou činnost nebo končících svoji činnost likvidací rozhodnutím majitelem či konkursem z oblasti okresu Tachov a i celého Plzeňského kraje.

Náš archiv splňuje všechny technické, bezpečnostní a protipožární požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a dalšími platnými normami. Celková rozloha skladovací plochy přesahuje 200 m2 . Spisovna je vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením a moderním velmi výkonným moderním skartovacím strojem.

“Proč riskovat, když můžete uložit své dokumenty u specialistů, kteří své práci rozumí a mají pro ni ty nejlepší podmínky”

Elektronická spisovna

“Za základní součást našich služeb považujeme flexibilitu a možnost efektivně zpřístupnit uložené materiály a nahlížení do dokumentů.”

Klíčovou součástí našich služeb je tedy i možnost zpřístupnění Vašich dokumentů prostřednictvím elektronického portálu. Při archivaci jsou data klienta digitalizována a ukládají se. Přístup k dokumentům je zabezpečen pomocí osobních bezpečnostních certifikátů podobně, jako je tomu u elektronických bankovních služeb.

V evidenci dokumentů lze fulltextově vyhledávat a vkládat požadavky na vyhledání fyzických dokumentů v archivu, dále provádět další digitalizaci dokumentů, popřípadě jejich přepravu na vyžádané místo. Elektronická podoba dokumentů je zpřístupněna prostřednictvím samotného elektronického portálu, nebo může být zaslána elektronickou poštou přímo klientovi.

Naše elektronická spisovna zaručí:
  • Neměnnost uložených informací,
  • zajistí stoprocentní důvěryhodnost dokumentů,
  • zabrání problémům vzniklým generačními změnami HW a SW,
  • tedy zajistí čitelnost uložených informací v budoucnosti.

Chcete se o dovědět o možnostech našeho systému více? Kontaktujte nás.