Komerční spisovna – spisová služba - skartace Tachov
ÚČETNICTVÍ
TACHOV

Váš partner
pro účetnictví >>

Zaujala Vás naše nabídka,
nebo potřebujete odbornou
radu?

Konaktujte nás

+420 602 444 802
další kontaktní údaje>>
home > spisové služby

Spisové služby

Našim řešením je odborné zpracování a uložení písemností klientů, kteří se rozhodnou svěřit své archivační povinnosti profesionálům. Své služby nabízíme všem firmám i právnickým osobám. Při ukončení činnosti podnikatele zpracujeme jeho dokumentaci tak, aby mohl být vymazán z obchodního rejstříku. Pro obchodní soud vyhotovujme potřebné doklady a potvrzení o uložení písemností, a to v souladu s uzavřenou smlouvou mezi naší komerční spisovnou a podnikatelem.

“Služby spisovny logicky navazují na hlavní předmět činnost naší společnosti – vedení účetnictví a daňové poradenství. Nabízíme tak unikátní komplexní řešení nakládání s dokumenty, které Vám ušetří čas a finance”

Všem podnikatelům a firmám nabízíme:

 • Převzetí a přeprava spisů

  Převezmeme všechny určené dokumenty, spisy a jiné datové nosiče u jejich původce, sepíšeme předávací protokol. Zajistíme profesionální výpis podkladů plně odpovídající Obchodní zákoník (513/1991 Sb., zejména § 75 a).
 • Třídění, řazení a značení spisů
  Zkontrolujeme stav dokumentů, zajistíme jak obsahovou posloupnost, tak fyzickou stránku dokumentů a zařadíme je do archivního systému dle skartačního rejstříku. Každý spis je poté označen jménem firmy, rokem vzniku dokumentu, rokem skartace a obsahem písemnosti.
 • Evidence spisů
  Zaevidujeme všechny identifikační znaky v počítačovém archivačním systému. Poté jsou dokumenty fyzicky uloženy do archivu.
 • Skartační řízení
  Navrhneme archiválie s prošlou archivační lhůtou jako bezcenné dokumenty a ve spolupráci se Státním okresním archivem Tachov provedeme archivní prohlídku a dokumenty fyzicky zlikvidujeme.
 • Přeprava a další služby spojené s provozem archivu
  Obstaráme dopravu a manipulaci se spisy. Dle požadavků klienta vyhledáváme ve spisech po celou dobu jejich uložení ve spisovně. Přepravíme spisy k ukladateli a zpět. Kopírujeme doklady pro oprávněné osoby (například mzdové listy pro bývalé zaměstnance a podobně). Obstaráme veškeré náležitosti pro bezpečné uložení vašich dokumentů tj. archivní krabice, obaly, bezpečnostní boxy atd.

Chcete se dovědět více o naší spisovně a elektronickému přístupu k dokumentům? Více informací se nachází v sekci Komerční spisovna