Komerční spisovna – spisová služba - skartace Tachov
ÚČETNICTVÍ
TACHOV

Váš partner
pro účetnictví >>

Zaujala Vás naše nabídka,
nebo potřebujete odbornou
radu?

Konaktujte nás

+420 602 444 802
další kontaktní údaje>>
home > skartace

Skartace

Činnost archivu logicky navazuje na hlavní předmět činnost naší společnosti – vedení účetnictví a daňové poradenství. Můžeme Vám tak nabídnout komplexní řešení nakládání s dokumenty od samotného vzniku až po jejich fyzickou likvidaci. Dokumenty mají dle své závažnosti ze zákona stanovenou povinnou dobu archivace. Pro představu uvádíme výběr nejdůležitějších dokumentů a zákonem stanovené skartační lhůty:

Účetní doklady 5 let
Inventurní soupisy 5 let
Účetní uzávěrka 10 let
Mzdy a mzdové listy 45 let
Daňové doklady pro DPH 10 let

Skartační řízení zahajujeme:

  • Na základě vlastního požadavku zákazníka

    Převezmeme a zvážíme požadované dokumenty, vystavíme dokumenty o převzetí a vše si odvezeme. Před samotnou skartací zkontrolujeme správnost dokumentace a teprve po jejím dokončení přistoupíme k samotné fyzické likvidaci. Vystavíme patřičné zákonné potvrzení o likvidaci. Likvidace vzniklého odpadu probíhá zcela v režii naší spisovny.
  • Na základě výběru z archivu
    Každoročně připravujeme návrh na skartaci spisů s prošlou skartační lhůtou. Provedení skartačního řízení dozoruje Státního okresního archivu Tachov, na základě jehož povolení přistoupíme k samotné fyzické likvidaci spisů s prošlou skartační lhůtou. Vypracujeme návrh na převzetí archiválií Státním okresním archivem a jejich fyzické předání. Ekologicky zlikvidujeme vzniklé odpady.

“V naší spisovně používáme moderní skartovací stroj TYP INTIMUS 444 SE, který dokáže skartovat dokumenty rychlostí 90 kg za hodinu. Se vzniklým odpadem nakládáme s jasnou odpovědností k životnímu prostředí a materiál recyklujeme.”

Potřebujete zrealizovat skartační řízení, ale nevyužíváte služeb našeho archivu? Nevadí, kontaktujte nás a my Vám nabídneme ideální řešení a seznámíme.