Komerční spisovna – spisová služba - skartace Tachov
ÚČETNICTVÍ
TACHOV

Váš partner
pro účetnictví >>

Zaujala Vás naše nabídka,
nebo potřebujete odbornou
radu?

Konaktujte nás

+420 602 444 802
další kontaktní údaje>>
home > legislativa

Legislativa spisových služeb

Naše komerční spisovna splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků okresního archivu v Tachově.

Legislativní základ spisových služeb

Povinnost uchovávat státem stanovené dokumenty nezaniká ani v případě zrušení právnické osoby, v likvidaci, či při vyhlášení konkursu. Tato povinnost přechází na likvidátora společnosti, či insolvenčního správce. Naše spisovna je připravena převzít za Vás toto břemeno. Poskytneme Vám kvalifikovanou pomoc a technickou podporu.

Pro představu uvádíme výběr nejdůležitějších dokumentů a zákonem stanovené doby archivace:
Účetní doklady 5 let
Inventurní soupisy 5 let
Účetní uzávěrka 10 let
Mzdy a mzdové listy 45 let
Daňové doklady pro DPH 10 let

Chcete se dovědět více o námi nabízených spisových službách? Více informací se nachází v sekci Spisové služby.